”Komprimator på bil”

 

 

Mobil komprimator med sidoinkast och kärlvändare för både Din/kam lyftsanordning
för kärlstorlek 190-1100 liters kärl. Komprimatorn tar kraft och 24V från chassis.
Komprimatorn är försedd med dubbla krokar för växelflaksbil efter arbetets slut är
Växelflaksbilen redo för att hämta och transportera vanliga containers.