Inkastöppning framför pressplattan
1800x1650x800, 15 kW motor, 32A med dubbelpump med cykeltid 20 sek.
 

Front vändare kombi i startläge med kam/Din lyft med mekanisk öppning av inkast luckan.
 
Front vändare kombi med påbörjad tömning och samtidigt som luckan öppnas.
 
 Front vändare kombi i fullt tömning läge, luckan stängs automatiskt när vändaren går mot startläge.
 1800x1650x800 mot lastkaj, 15 kW, dubbelpump.
 
1800x1650x800 från motsatt sida.
 
Inkast öppningen 1800x1650x800, höjd på pressplattan är 800 mm hög. Standard höjd är 600 mm.
 
Tratt mot vägg för mobil komprimator, inkastet sker
på andra sidan väggen.
 
 
Komprimatorn som ska anslutas mot tratten.
 
 
Komprimatorn och tratten är anslutna till en enhet.
 
 
Standard komprimator med plåtluckor över inkastet från
marknivå/front.
 
 
Standard komprimator med inkast från lastkaj.
 
 
 
Garage modell endast 4.5 m lång och 2.0 m hög.
 
 
 
 Komprimator lyfts på bil.
 

 

Tratt mot vägg innan den mobila komprimator dockas under tratt.
 
 
Komprimator nr 1 är nu ansluten under tratten.
 
 
Bägge komprimatorerna är anslutna och redo att arbeta.
Kontrollboxen sitter på insidan, bekvämt och torrt för personalen.
 
Hinseberg komprimatorer för brännbart den (gröna) samt en med lågbyggd front för inkast med traktor släp den (grafit gråa) som är vår standard färg.
 
Kontakta oss, så tar vi fram en komprimator som är anpassad för just era behov. info@essys.se
 

Tillbaka